Kadry i płace

Zatrudnianie pracowników wiąże się z wieloma obowiązkami, które ciążą na pracodawcy.

Oferujemy:

  • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS;
  • sporządzanie list wynagrodzeń pracowniczych i deklaracji podatkowych;
  • opracowywanie treści umów pracowniczych i cywilnoprawnych;
  • prowadzenie spraw pracowniczo-kadrowych;
  • prowadzenie akt osobowych;
  • reprezentowanie Klientów przed ZUS;
  • profesjonalne doradztwo w sprawach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych.

Jesteśmy zawsze gotowi Wyślij zapytanie